Giriş Kayıt Ol
Yazılım Öğren ve Kendini Keşfet
21.09.2021 18:35:34

Bilgisayarları çocukların yazılım öğrenmesinin amaçlarından biri, bu teknolojinin psikososyal gelişimlerine paralel olarak zihinlerini harekete geçirmesi ve entelektüel gelişimlerini

geliştirmesidir. Motor koordinasyon, zevkleri ve sosyal ilişkileri ile eş zamanlı olarak gelişir.

Bilgisayarı çocuğun doğal ortamının bir parçası haline getirmek, bilgisayarın sunduğu tüm olasılıkları keşfetmek ve yazılımın pedagojik bir araç olarak uygulanmasının çocuklar üzerindeki

etkisi çoklu zekâ gelişimine katkıda bulunuyor. Bunlar,

Dilsel zekâ

Mantıksal-matematiksel zekâ

Bedensel-kinestetik zekâ

Müzikal zekâ

Uzaysal zekâ

İçsel zekâ

Kişilerarası zekâ

Bilgisayarın eğitim sürecinde kullanılmasıyla birçok beceri eş zamanlı olarak geliştirilebilmekte, çok işlevli bireylerin farklı şekillerde oluşması kolaylaşmaktadır. Öğrencileri yeni keşiflere ve

öğrenmeye dâhil eden daha yaratıcı, motive edici, dinamik sınıfları teşvik etmesi, onlara özerklik, merak, işbirliği ve sosyalleşme sağlaması beklenmektedir.

Bu nedenle, bu ilk temaslar sırasında, bu çocukların entelektüel ve psikolojik gelişimleri ve bu dönemde çalışılan pedagojik materyal dikkate alındığında, bazıları bu ilk temastan ve yeni

keşiflerden endişe duysa da, ilgi ve motivasyon davranışı gösterirler.

 Yazılım Eğitimi İle Yeteneklerinizi Keşfedin

Yazılım eğitimi veren kurumların çocukluktan itibaren bilgisayar bilimi öğretimini teşvik etmesine şaşmamalı. Alandaki uzmanlar, programlamanın yeni okuryazarlık olduğunu ve okulların bukonuyu önümüzdeki yıllarda daha detaylı olarak alacaktır.

Programlamayı Öğrenmek İçin Nedenler

Programlamanın ilk adımlarını anlamanıza yardımcı olmak için, büyüyen bu alana başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçlarını ayırdık.

Günümüzde Programlamanın Önemi

Bilgisayarların dilini öğrenmenin en belirgin nedeni, bu profesyonel için artan talebi karşılayan bir programcı olarak veya dijitalle ilgili alanlarda çalışmak için iş piyasasına hazırlıklı olmaktır.

Yazılım zaten her yerde ve işin geleceği için beklenti, teknolojinin programlanabilir çipler, Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı ve Yapay Zekâ aracılığıyla daha da mevcut olmasıdır.

Dijitalleşme ve robotlaşma, bugün var olan birçok mesleği derinden değiştirilecek, çünkü tüm alanlar teknolojiden yararlanacak. Yani, ustalaşan profesyoneller öne çıkacak.

Bilgi çağından bilgi çağına geçişte “öğrenmeyi öğrenmek” bir farklılaştırıcıdır.

Bilgi inşa edilmeye başlar ve nasıl düşünüleceğini bilmek kendi kendini yetiştirmenin yoludur ve bu kesinlikle sadece meslekte değil, yaşamda da tüm farkı yaratır.

 Programlamayı öğrenmek neden önemlidir?

Programlama yeni okuryazarlıktır

Profesyonel bir yazar olmak istemeyebilirsiniz, ancak okumayı ve yazmayı öğrenmenin gerekli olduğunu düşünebilirsiniz. Programlama dilini öğrenmenin yeni mantığı bu olmalı.

Dolayısıyla 21. yüzyılın temel becerilerinden biri olarak kabul edilen disiplin, şimdiden yeni okuryazarlık ya da yeni İngilizce olarak görülüyor.

Aynı Anda Birden Fazla Konu Öğrenin

Programlama öğrenmek, fizik, matematik ve kimyada öğretilen bir dizi teoriyi, birkaç programlama diline ek olarak İngilizce gibi bazı dilleri uygulamaya koymayı gerektirdiğinden, multidisipliner geliştirmek anlamına gelir.

Hatta hesaplamanın temellerini çok çeşitli bilgi alanlarında, matematik, mantık ve algoritmaları birleştirerek dünya hakkında yeni bir düşünme biçiminde birleştiren bu özel akıl yürütme biçimini "hesaplamalı düşünme" olarak adlandıranlar bile var.

Yani kodlama bilgisi, dijital olarak akıcı olduğunuzu söylüyor. Mevcut iş piyasasında, bu büyük bir fayda ve farklılıktır.

Problem Çözme Becerilerini Geliştirir

Hesaplamalı düşünme, soruyu bir dizi daha küçük parçaya bölerek başlayan problem çözme metodolojisini bile getirir. Sonuçta, bir çıkış yolu yok, kararlar almak ve sorunları çözmek hayatımızda neredeyse zorunlu eylemlerdir.

Ve programlama özünde tam olarak budur. Öğrenme süreci, karmaşık algoritmalar oluşturmaktan çok sorunların üstesinden gelmekle ilgilidir. Aslında algoritmaların tanımı, bir problemi çözmeye ve bir sonuç üretmeye çalışan bir dizi talimat olduğu için bu ilişkiyi gösterir.